Vizyon ve hedeflerimiz

  • Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli yönetim sistemini kurmak.
  • Müşteri,üretici,tedarikçi,çalışan, hissedarlarımızve toplumun;ürünlerimiz ve faliyetlerimizle ilgili ihtiyaçlarını, beklentilerini saptamakve ölçmek.
  • Başarı göstergelrini sürekli iyileştirmek.
  • Çalışanların şirketin işleyişine katlımını teşfik etmek ve takım çalışmasına özendirmek.
  • Çalışanlarımızın firma amaç ve hedeflerini ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğiitmlerini sağlamak.
  • Sürekli iyileştirmelerle maliyetleri düşürmek.
  • Kurumsal ve teknolojik yenilikleri her yıl yapmak.
  • Süreçleri kademeli olarak birleştirmek.
  • Müşteri memnuniyetini her yıl arttırmak.